Da li mogu da izvršim prenos vlasništva za svoj broj i kako?

Verzija 2

    Zahtev za prenos vlasništva možeš da podneseš u bilo kojoj Telenor prodavnici. Od dokumenata je neophodna lična karta na uvid i prisustvo starog i novog vlasnika.
    U situaciji kada je na broju aktivna ugovorna obaveza novi vlasnik potpisuje "Ugovor o ustupanju ugovora". U suprotnom, prethodni vlasnik se zadužuje za prevremeni raskid ugovorne obaveze.