Da li se provera stanja u romingu naplaćuje?

Verzija 1

    Stanje kredita u romingu besplatno možeš da proveriš putem koda *121#. Ukoliko koristiš aplikaciju ili SMS za proveru naplata saobraćaja će biti u skladu sa roming cenovnikom.