Kako instalirati Capture?

Verzija 2

    Kako bi sačuvali sve drage uspomene na jednom mestu, Capture digitalni servis instalirajte na sledeći način: