Da li mogu da dobijem podatke o zaduženju u relanom vremenu, kada sam u romingu?

Verzija 2

  Na svom postpejd broju možeš da pratiš potršnju (odlazne pozive, SMS, GPRS) u romingu u realnom vremenu. Izuzetak je samo kada je saobraćaj ostvaren u mrežama sa kojima nemamo Camel ugovor gde će odlazni pozivi biti tarifirani tek po dobijanju izveštaja od roming partnera, a dolazni pozivi, SMS i GPRS ce biti u realnom vremenu.

   

  Pogledaj još i:

   

  Da li se provera stanja u romingu naplaćuje?

  Kako da opuštenije koristim svoj postpejd broj u romingu?