Prijavi inovativno digitalno rešenje za podršku Telenor fondacije

Verzija 1

    Humanitarne organizacije, nevladine organizacije, institucije i fondacije registrovane u Srbiji imaju priliku da apliciraju sa projektima koji uvode inovativna digitalna rešenja i na taj način pomažu razvoj našeg društva.

     

    Svi zainteresovani imaju mogućnost da do 18. oktobra prijave projekte koji su u skladu sa strategijom Telenor fondacije i fokusirani na razvoj održivih digitalnih rešenja u četiri oblasti: obrazovanje, socijalna inkluzija društveno ugroženih grupa, kultura i umetnost i zaštita životne sredine. Istovremeno, cilj konkursa #Uključisedigitalno je i promovisanje pozitivnih strana Interneta sa ciljem stvaranja sigurnijeg digitalnog okruženja, pre svega kroz edukaciju mladih, njihovih roditelja i nastavnika.

     

    Više informacija o načinu prijave možete pronaći ovde.