Ukidanje usluga Telenor Mail i eFax

Verzija 1

    Usluge Telenor Mail i eFax će biti ukinute 31.10.2016.

     

    Preporučujemo da do navedenog datuma otvorite novi imejl nalog kod drugog pružaoca usluge, sačuvate važne imejlove i kontakte, kao i da obavestite Vaše prijatelje i poslovne partnere o promeni. Imejlove možete jednostavno proslediti na svoj novi nalog.

     

    Korisnici eFax-a mogu da nastave sa korišćenjem Fax usluge tako što će fax uređaj povezati na mobilnu mrežu putem GSM Gateway-a u kojem se nalazi odgovarajuća SIM kartica sa pridruženim fax brojem. Ukoliko ne želite da koristite fax uslugu na opisani način i plaćate mesečnu pretplatu, deaktivaciju ove usluge možete realizovati pozivom ka našem Korisničkom servisu na 063/9000 ili odlaskom u najbližu Telenor Prodavnicu.