Podešavanje prikaza diskusija i komentara

Verzija 1

    Ukoliko želiš da podesiš prikaz diskusija i komentara tako da se pojavljuju u istom/jednom redu, odnosno da se poslednji postavljeni komentar i odgovor u diskusiji nalaze kao poslednji u nizu, potrebno je da odeš na "Podešavanja" u padajućem meniju kod svog profila. Potom kod polja "Prikaz diskusija" i "Prikaz komentara" u padajućem meniju označiš opciju "U istom redu" i klikneš na "Sačuvaj".

     

    prikaz diskusija i komentara.png