Objašnjenje računa

Verzija 8

  Koliko traje obračunski period i kada dobijam novi saobraćaj?

   

  Obračunski period traje jedan kalendarski mesec, a presek računa je poslednjeg dana u mesecu (od 22h). Svakog 1-og se dobija novi saobraćaj na osnovu paketa koji važi do poslednjeg dana u mesecu. Rok za plaćanje računa je do 20-og u narednom mesecu. Npr. rok za plaćanje aprilskog računa je do 20-og maja.

   

  Zašto mi je u majskom računu stigao i aprilski iznos, a plaćen je?

   

  Račun se izrađuje 1-og u mesecu i sistem sva dugovanja koja nisu evidendirana do početka izrade računa prikazuje kao prethodno stanje. Rok za plaćanje računa je do 20-og u mesecu, npr. za aprilski račun, do 20-og maja. Ako je plaćen u junu, kada je i račun za maj izrađen i on će biti vidljiv. Potrebno je da prepišeš podatke za uplatu i da uneseš iznos za poslednji mesec. Detaljno objašnjenje svake stavke u računu možeš da pogledaš na: https://www.telenor.rs/sr/privatni/podrska/tvoj-racun/

   

  Koji je rok za plaćanje i šta se dešava ako ne izmirim račun na vreme?

   

  U slučaju da račun nije izmiren na vreme, od 21-og u mesecu se obračunava zakonski definisana kamata i to na iznos izmirenog dugovanja za period kašnjenja. Međutim, ukoliko je 20. u mesecu vikend, na uplate od ponedeljka se neće gledati kao zakasnele. Više informacija o uslugama koje se odnose na zaštitu broja od isključenja ili uključenje na reč pogledaj u okviru diskusije Platio sam račun, kako da uključim broj?

   

  Vidim da sam prilikom plaćanja uneo/la pogrešan poziv na broj, šta da radim?

   

  Dovoljno je da mi u privatnoj poruci pošalješ fotku uplatnice, ispravićemo to. U slučaju da je u pitanju pogrešan broj tekućeg računa, potrebno je da se obratiš banci ili pošti putem koje si platio/la račun.

   

  Mogu li da obnovim ugovor i kupim telefon ako račun nije plaćen?

   

  Neophodno je da sva dugovanja budu izmirena, po svim tvojim ugovorima i brojevima. Ako planiraš kupovinu novog telefona, potrebno je da račun bude uplaćen (uplata proknjižena) do 20-og u mesecu. Npr. želiš da obnoviš ugovor za svoj broj 25-og maja, a uplata za aprilski račun nije evidentirana, potrebno je da uplata bude rasknjižena, nakon čega će biti moguća obnova ugovora.

   

  Zašto ne mogu da aktiviram zaštitu/uključenje na reč?

  U periodu od 20-og u jednom do 20-og u narednom mesecu je moguće jednom iskoristiti ili uključenje na reč ili zaštitu od isključenja. Npr. ako je 21-og marta korišćena zaštita od isključenja, od 20-og aprila će moći ponovo da se koristi ili zaštita od isključenja ili uključenje na reč.

  U kom roku je potrebno da platim račun ako sam koristio/la zaštitu od isključenja/uključenje na reč?

  Potrebno je da uplata bude rasknjižena u roku od pet dana od momenta aktivacija usluge. Predlog je plaćanje putem eRačuna, knjiženje je u istom danu i nema provizije.

  Ostale korisne diskusije sa ovom temom možeš da pogledaš na:

  Gde mogu da platim račun?

  Kako da promenim adresu na koju mi stiže račun?

  Kako da saznam podatke za uplatu računa?

   

  Menjamo papirni za eRačun

   

  U slučaju da zatreba još neka informacija, računaj na mene