2 odgovora Najnoviji odgovor dana 23.04.2018. 01.39 napisao/la je katarina.s

    Status uplate

    miso

      Zašto nije ažuriran status računa koga sam juče uplatio ? Zašto ne postoji direktan telefon za informacije ? Imate mnogo nedostataka u poslovanju !