0 odgovora Najnoviji odgovor dana 11.07.2016. 05.09 napisao/la je katarina.s

  Postoje li aktivnosti koje mogu da utiču na status usluge Wikipedia?

  katarina.s

   Prilikom prenosa vlasništva nad postpejd brojevima i deaktivacije ugovora ili pripejd brojeva digitalni servis besplatna Wikipedia se automatski deaktivira.

   U slučaju reaktivacije ugovora, odnosno novi vlasnik nakon prenosa vlasništva treba ponovo da aktivira uslugu, kako bi dobio neograničeni internet saobraćaj za korišćenje Wiki servisa.

   Ako je na pripejd broju bio aktivan servis Besplatna Wikipedia, nakon prelaska na postpejd ili hibrid paket, potrebno je ponovo uraditi aktivaciju.

    

   Možda će ti biti zanimljivo da pogledaš i Wikipedia i Za koje operativne sisteme je dostupna aplikacija Wikipedia?