7 odgovora Najnoviji odgovor dana 05.09.2016. 02.19 napisao/la je dragana.uzur

    Roaming dodaci: 20min 20SMS

      Ne razumem sledeći opis:  "Saobraćaj iz putnog paketa važi u mesecu u kom je aktiviran i u naredna dva meseca." Šta znači da paket važi i u naredna dva mesea? Da se nepotrošeni minuti i poruke prenose na naredni mesec, ili da će sledećeg meseca usluga biti naplaćena ako je ne deaktiviramo?