0 odgovora Najnoviji odgovor dana 18.08.2016. 04.43 napisao/la je captureforwindowsphone2030natelenoru

    Capture za korisnike windows phone

      Telenor očekuje već 2030godine da će it sektor Telenora napraviti Capture aplikaciju za Windows phone. U Telenoru se nadaju da će neko od korisnika uraditi tu aplikaciju pre njih.