0 odgovora Najnoviji odgovor dana 02.09.2016. 00.10 napisao/la je dragana.uzur

  Kako poslovni korisnici mogu da aktiviraju uslugu rominga na broju?

   Poslovnim korisnicima usluga rominga se aktivira na osnovu zahteva koji treba da bude dostavljen na jedan od sledećih načina:

   • Slanjem zvaničnog zahteva na memorandumu firme sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica (Link za detalje: Opšte informacije )
   • Preko biznis portala (Link za detalje: BiznisPortal )
   • Pozivom Biznis kontakt centra na 063/9000 sa brojeva registrovanih za aktiviranje usluga
   • U Telenor prodavnicama