10 odgovora Najnoviji odgovor dana 19.10.2016. 12.53 napisao/la je mdamnjanovic

    Promene besplatnih digitalnih servisa u paketu?

      Interesu je me da li je ovo moguće. Na primer u paketu PRENESI PLAY+ S jedan mesec koristiti DEEZER. Isti deaktivirati zadnjeg dana u mesecu, a prvog dana sledećeg meseca aktivirati na primer NOVINARNICU i nadalje koristiti besplatno do naredne promene.