13 odgovora Najnoviji odgovor dana 11.07.2017. 23.55 napisao/la je katarina.s

    Problem sa Telenor mrežom u Majdanpeku

      Poštovani,

      u Majdanpeku je Telenor signal u većem delu grada, a posebno u najviše naseljenom delu (ul. Kapetanska, D.Tucovića, ... tzv "brdo") jako slab. Signal stalno varira od 0 do III (tri crte), dešava se da se povremeno ne čujem sa sagovornikom ili se čak i veza prekine. Iz tog razloga imam, pored Telenorove i VIP postpaid karticu. Koristim i Vašu Internet uslugu Surf +15. Situacija je slična. Brzine koje postižem su 2-3Mbps. Situacija je u oba slučaja nešto bolja tek u kasnim i jutarnjim satima, posle ponoći. 4G mreža joj uvek ne postoji. Majdanpek je mesto sa relativno razvijenom privredom (za naše uslove). Imamo poslovnice MTS i VIP. Prisutne su i firme ORION Telekom i SBB. VIP odavno ima 4G mrežu, dobru pokrivenost signalom i odličnu lokalnu reklamu. Kako sam čuo, čak je i Donji Milanovac pokriven sa 4G. Čudi me da Telenor nije zainteresovan za neka unapređenja i plašim se da će ovde izgubiti dosta korisnika. Interesantno je da je u mestu Kučevo, 50km udaljeno od Majdanpeka, koje je siromašno i nerazvijeno, situacija mnogo bolja i ima 4G i stabilan signal. Iz svega navedenog proizilazi i moje pitanje: da li planirate u Majdanpeku neko poboljšanje u smislu postavljanja jačih i kvalitetnijih baznih stanica, kao i uvodjenje novih usluga da bi bili konkurentni?