1 odgovor Najnoviji odgovor dana 15.08.2017. 02.48 napisao/la je katarina.s

    Zašto obračunavate kamatu kada datum dospeća pada na nedelju kada po zakonu u tom slučaju treba pomeriti datum dospeća na ponedeljak? Tako rade svi državni organi. Molim da mi odgovorite što pre.

      Zašto obračunavate kamatu kada datum dospeća pada na nedelju? Po zakonu u tom slučaju treba pomeriti datum dospeća na ponedeljak. Tako rade svi državni organi.