7 odgovora Najnoviji odgovor dana 01.12.2017. 10.35 napisao/la je thestefaneli

    Zaključivanje ugovora povoljnijeg za obe ugovorne strane

      U julu 2017. godine sam potpisao Aneks Ugovora na jednu godinu za popust od 20% za račun. Danas sam promenio tarifni paket u Play+30 gde mi i dalje važi navedeni popust. Želim, ne da raskinem ugovor sa Telenorom, već da na isti broj sklopim novi na dve godine uz kupovinu telefona, a bez popusta od 20%. Smatram da Telenor i zaključuje ugovore sa korisnicima kako bi ih vezali za sebe. Stoga, da li mogu raskinuti ugovor, koji mi ističe u julu 2018. godine, a da zaključim novi na dve godine?