3 odgovora Najnoviji odgovor dana 07.12.2017. 23.52 napisao/la je katarina.s

  Moj broj jebio isključen broj zbog neizmirenih obaveza ugovora na vreme i kada sam čak i preplatio račune moj je broj i dalje blokiran da ne mogu nikoga da pozovem !?

   Juče sam morao da uplatim 2028.61 dinar za dva meseca a po preplatničkom ugovoru (prenesi play + s) bi trebao da plaćam 525 dinara mesečno a što je najgore i pored poziva Vašeg col centra,naravno sa drugog broja , moj broj i dalje blokiran za odlazeći saobraćaj !

   Da bude još ;interesantnije; dodali  ste mi za samo 24 sata na račun za ovaj mesec još oko 260 dinara !

   Do sada nikada nisam imao problema sa Vama ali ovo je previše za ovako kratak period !!!!!!!!!!!!