10 odgovora Najnoviji odgovor dana 11.05.2018. 06.34 napisao/la je thestefaneli

  Zašto je rok važenja dopuna izvršenih pre 21/04/2018 skraćen na 26/06/2018

  miloš062

   Poštovani,

    

   Pre neki dan sam neprijatno bio iznenađen prilikom provere stanja kredita na dva pripejd broja putem koda *121#. Iako sam izvršio dopunu oba broja pre 21/04/2018 rok važenja istog na oba broja je 26/06/2018.

    

   Prvi broj je dopunjen 31/03/2018 na kiosku i tom prilikom mi je važnost kredita bila produžena za 330 dana tj do februara 2019 što sam odmah proverio ukucavajući kod *121#.

    

   Drugi broj sam dopunio kodovima sa  dva papirnog vaučera 11/04/2018 i takođe mi je rok važenja kredita produžen za 330 dana, takođe proverom stanja kodom *121# i na telenor aplikaciji.

    

   Zbog čega su rokovi važenja kredita za dopune izvršene pre ,21/04/2018 skraćeni bez ikakve najave?

   Jasno ste poslali obaveštenje da će dopune od 21/04 važiti 60 dana, ali nigde ne piše niti ste poslali obaveštenje da već izvršene dopune pre tog datuma važiti do 26/06/2018.

    

   Napomenuo bi da su i drugi operateri pre koju godinu smanjili rok važnosti dopuna аli da na rok važnosti dopuna izvršenih pre datuma promene nisu skraćivali nakom datuma promene. Čak je jedan operater za nove dopune izvršene nakog datuma promene ostavljao datum važenja poslednje dopune pre datuma promene ukoliko je on bio kasniji od datuma roka važenja nove dopune (PRIMER: dopuna izvršena pre datuma promene produžavala je rok važenja kredita do 21/01/2019, a prvom dopunom nakon izmene bi kredit važio do 30/06/2019, rok važenja i te nove dopune postao bi 21/01/2019).

    

   Tražim da mi objasnite na osnovu čega ste mi smanjili rok važnosti kredita na oba broja bez najave za to.

    

   Smatram da ste me doveli u zabludu, jer da sam obavešten o ovome na jednom broju ne bi izvršio dopunu već bi pustio da isti ugasite.

    

   Potom ako na sajtu jasno piše da papirni vaučeri produžavaju dopunu za 330 dana, da li to sada znači da je to netačna infomacija i da i oni produžuju rok važenje kredita za 60 dana?

    

   Pozdrav